نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

باورم نمی شد...
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۱۸
 

 گفت:هیچکس روح مرا آزار نداد جز سیم خاردار!

سیم خاردار

سیم خاردار

 وقتی نگاهش کردم،

خنده تلخی کرد.اما.... تو باور مکُن که هیچکس روح مرا آزار نداد.

عقاب تیز پرواز

توصیف کرد زمینی ها را