نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

شوخی با خودم!
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٢۱
 

بعد از کلی فکر کردن در ذهنم فهمیدم حق با من است که... خودم را خوشبخت می دانم؛ چون با هیچ انسانی دوست نیستمخنده