نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

گفته باشم که... زندگی زیباست
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۳۱
 

سکوت خواهم کرد تا لحظه مرگم، فریاد خواهم زد بعد از مرگم! می توانی از نوشته هایم بفهمی.

*حیف فروردین تمام شد.

* زندگی زیباست.