نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

ابر - گریه - صخره با شکلک های با مزه!!
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٤
 

ابر سیاه بدتر از گربه سیاه مرا ترساند، نه نخواهم زیر بر سیاه توقف کنم!نیشخند

*

آنقدر مغرورم که نه تو و نه هیچ کس گریه پنهان مرا نبینید.از خود راضی

*

قایق نقاشی ام با شتاب به صخره خورد من فریاد زدم.گریه