نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

گفت
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱۳
 

یکی بود، یکی نبود. 

قصه ی من چند قاضی داشت؛

قاضی ها با هم آه کشیدند.

 من پُر از سوال بودم. که چرا قصه ی من چند قاضی داشت.

اولی می گفت :

دومی زود گفت....

سومی حرفی نزد فقط نوشت که، اگر اجازه بدهید کتابی خواهم نوشت.... از سر زمین آرزوهایت.

و من لبخند زدم.