نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

خبر
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢۱
 

- عذاب وجدان نگرانش کرد.

- می دانستی هیچی بدتر از عذاب وجدان نیست

- حالا اینجا را داشته باش

کات

الکی...

... الکی

نمی خواهم نوشته هایم اطاله داشته باشد

کات

خبر های مهم مرا یادداشت کُن

من هنوز زنده ام

من از سر زمین رویاهایم دور شدم آنجا هم پر از دود است

- می دانستی عذاب وجدان نگرانش کرد.

من دور خواهم شد از هر نمایش عروسکی

کات، بازی تمام شد