نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

بی ربط
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٩:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٧
 

من خوشبخت ترین ...نم

زیرا گفت: آدم های مهم را در آخر سریال می نویسند ؛

و با حضور....

قهقهه

تو خوشبختی، زیرا در خودت فرو رفتی ، ......

شیطان

او خوشبخت ترین است

زیرا آدم های سیاه را  در خیابان های  ترک  خورده

دید!