نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

خنک
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٠
 

گفت:  وبلاگ داریشیطان

گفتم: چی! وبلاگ چیه!

نگفتم نیشخند ده بیست تا وبلاگ دارم

گفت : خاک برسر خنکآخ

آدمیان در تخیل خود همه را خوب می بینندقهقهه