نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

 
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٦/٢٦
 

 

 عشق یعنی انجام کارها باهم  زبان                                                                                    

قلب loveis            

  doing things together