نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

محو
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٧:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱٩
 

زن می دانست؛مجنون آن قدر خاطرات دارد چشمک یک روز فریاد زد....

فقط 75./. تصدیق کُن مراقب خاطرات  خوبی که با من داشتی هستی .نیشخند