نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

به خاک سپرد
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢٤
 

 گفت: خمیده می شوم که همه چیز با دلار سنجیده می شود... وقتی

 ستاره ها کامل در بی آیند هر دو کلیه هایم را می فروشم تا تمام نوشته هایم بخوانی...

گفتم:دست نگه دار گیرم که نوشته هایت خوانده شود...شاید نعل اسب

 از روی آن رد شود... یا شمشیری بر روی واژه هایت کشیده شود... 

گفت: