نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

 
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۸:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٧
 

عشق یعنی

شانه ای که بشه روش گریه کنیقلب

                                                                                                                                  love is  a shoulder to cry onچشمک