نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

 
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۸/۱٦
 

عشق یعنی ...

کمک به  سالمندانتشویق

                                                                                                      love is helping the elderlyقلب