نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

 
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۸:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٩/٥
 

عشق یعنی

نگرفتن او از مادرشلبخند

                                                                                                              love is sharing him with his motherچشمک