نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

 
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/٢٢
 

چشمکزبان

عشق یعنی ...

جاییکه هیچ چیز نمی تونه روحیه آدم خراب کنه

                                                                                                           love is where nothing can dampen your spirits