نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

 
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢۸
 

عشق یعنی ...

زمانیکه هیچوقت فکر نمی کردی به این خوبی باشهزبان

                                                                                                                    love is when the future has never seemed better