نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

؟
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٥
 

شکست  دادم

خودم را

شاید،

حتما

 اوه

در خیالش همیشه موفق است چون حرفی از فریاد هایش نمی زند.

همیشه موفق هستم چون آنقدر شجاع هستم فلاش بک بزنم!

حرفیست؟متفکر