/ 3 نظر / 2 بازدید
مثل همیشه

خوب بود افسانه ی عزیز مثل همیشه روون بود ، دوستش داشتم

علي غلامي

درودوسپاس ... شعربا دلتنگي او شروع شده وبا دلتنگي او هم پايان مي يابد ... آغازبدون پايان معني ندارد وپايان است كه آغاز شعررا كامل مي كند. لذا نمي تواند زائد باشد ، بويژه درمفهوم ... با اين حال سپاسگزارم كه توجه ام را به اين نكته جلب نمودي وازاظهارنظرت كمال تشكر رادارم ...