هم چنان از عشق

روز که می آید آن صدای درخشان

دل خوشی بودن من است ، هماره

شب که می آید ، من وطنین صدایت

تا به دگر روز ، تا صدای دوباره

=

اینک آه ای صدای مخملی دوست !

من همه تو هستم وتو من به تمامی

زندگی من صداست ، زندگی من

در تو خلاصه است ای صدای گرامی !

حسین منزوی

/ 8 نظر / 2 بازدید
ابی

سلام خوبی عیدت مبارک میشه به منم سر بزن F.D.U

صنم

[گل][گل][گل] سلام تنها صداست که می ماند.

مسیحا

سلام شما خیلی خوب هستید من هم واسه ی جبران این همه محبت براتون چند تا شعر نوشتم : توان گفتن آن راز جاودانی نیست تصوری هم از آن باغ ارغوانی نیست پر از هراس و امیدم ،که هیچ حادثه ای شبیه آمدن عشق ناگهانی نیست زدست عشق بجز خیر بر نمی آید وگرنه پاسخ دشنام ،مهربانی نیست! درخت ها به من آموختند:فاصله ای میان عشق زمینی و آسمانی نیست به روی آینه ی پر غبار من بنویس : بدون عشق جهان جای زندگانی نیست

مسیحا

این طرف مشتی صدف ،آنجا کمی گل ریخته موج،ماهی های عاشق را به ساحل ریخته بعد از این در جام ما تصویر ابر تیره ای ست بعد از این در جام دریا ماه کامل ریخته هرچه دام افکندم آهو ها گریزان تر شدند حال،صدها دام دیگر در مقابل ریخته هیچ راهی جز به دام افتادن صیاد نیست هرکجا پا می گذارم دامنی دل ریخته زاهدی با کوزه ای خالی زدریا بازگشت گفت :خون عاشقان منزل به منزل ریخته

مسیحا

هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق قایقی در طلب موج به دریا افتاد باید از مرگ نترسید اگر باید عشق عاقبت راز دلم را به لبانش گفتم شاید این بوسه به نفرت برسد شاید عشق شمع روشن شدو پروانه در آتش گل کرد می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق پیله ی رنج من ابریشم پیراهن شد شمع حق داشت به پروانه نمی آمد عشق

مسیحا

پیشانی ام را بوسه زد در خواب،هندویی شاید از آن ساعت طلسمم کرده جادویی شاید از آن پس بود که احساس می کردم در سینه ام پر می زند شب ها پرستویی شاید از آن پس بود که با حسرت از دستم هر روز سیبی سرخ می افتاد در جویی از کودکی دیوانه بودم مادرم می گفت: از شانه ام هر روز می چیدست شب بویی نام تو را می کند روی میز ها هر وقت در دست آن دیوانه می افتاد چاقویی بیچاره آهویی که صید پنجه ی شیری است بیچاره تر شیری که صید چشم آهویی اکنون زتو با نا امیدی چشم می پوشم اکنون زمن با بی وفایی دست می شویی آیینه خیلی هم نباید راستگو باشد من مایه ی رنج تو هستم ،راست می گویی

مسیحا

همیشه خوب باشید خدا حافظ

مسیحا

همیشه خوب باشید خدا حافظ