بی ربط

من قانون را زیر پا خواهم گذاشت و خواهم گفت  آلزیمر گرفتی عزیزم، تولدم مبارک حتا بدون حضور توخنده چون من خودم را دوست دارمزبان

و تو خواهی گفت چه می دانی در دل من چه می گذردعصبانی

 و من خواهم گفتدروغگو

*

خنده زدم برافکارم

در کوچه های باریکِ شهر من؛

تو گُم شدی

 ندانستی به  شعر من بر می خورد

بر چشم هایم و گوش هایم برچسب خواهم زد

در تمام جنگِ بین من و تو

در این شهر دود آلود

/ 1 نظر / 2 بازدید