عشق یعنی ...

گرونترین غذای رستوران را انتخاب نکنیم  

                                       قلب                                                                         

    not picking the most

expensive dish on the menu

/ 0 نظر / 3 بازدید