بهش بگویید :

من به یک سیب خوشنودم همسر خوبملبخندقلب

/ 4 نظر / 2 بازدید
بهار

سلام خوبی بدو بدو بیا منتظرم .__________#####_____##___آپم___## _________#____##_____##________## ________#_____##_____##___بدو___## ________#_____##_____##________## _________#____##_____##___بیا___## __________#####______##_______## ______________##_______#######__ ______________##_________####____ نظر یادت نره

بهار

سلام خوبی بدو بدو بیا منتظرم .__________#####_____##___آپم___## _________#____##_____##________## ________#_____##_____##___بدو___## ________#_____##_____##________## _________#____##_____##___بیا___## __________#####______##_______## ______________##_______#######__ ______________##_________####____ نظر یادت نره

بهار

سلام خوبی بدو بدو بیا منتظرم .__________#####_____##___آپم___## _________#____##_____##________## ________#_____##_____##___بدو___## ________#_____##_____##________## _________#____##_____##___بیا___## __________#####______##_______## ______________##_______#######__ ______________##_________####____ نظر یادت نره

صنم

[گل][گل][گل] سلام عشق، تنها عشق تو را به گرمی یک سیب می کند مانوس...[گل]