باران الهی !

تنگ غروب است

نگاه کن مهتاب ستاره ها حرفی برای گفتن دارند / در این شب پر رمز وراز

و تو باز می آیی !

می دانم / من پشیمان نیستم زیرا انسان کامل نیست

و من - و تو

به مانند خورشید تابان می درخشیم

و باران می بارد برای خشنودی ما !

 

/ 0 نظر / 2 بازدید