به سپیدی برف ...

بیمارستانی در تهرانپارس

پشت سرشان بودم، با قدم های آهسته نفهمیدن که عکس گرفتملبخند ولی بعد گفتم آشنا بودندچشمک

/ 3 نظر / 3 بازدید
مثل همیشه

بی خیال ... من که کلا تعطیلم ... وقتی زیاد گرسنه می شم مغزم ارور می ده بیمارستان و شیطونی؟

333

یه دور کلی زدم وب خیلی خوبی داری عکسا هم خوبن جدی میگم چون این روزا همه ی عکسا مصنوعی شدن راستی دقیقا منظورتو از این نظری که برام گذاشته بودی نفهمیدم!!!؟؟؟ طنابی به دور مجموعه شعرهایم انداختم نوازشگر نبود