به خاک سپرد

 گفت: خمیده می شوم که همه چیز با دلار سنجیده می شود... وقتی

 ستاره ها کامل در بی آیند هر دو کلیه هایم را می فروشم تا تمام نوشته هایم بخوانی...

گفتم:دست نگه دار گیرم که نوشته هایت خوانده شود...شاید نعل اسب

 از روی آن رد شود... یا شمشیری بر روی واژه هایت کشیده شود... 

گفت:

/ 0 نظر / 20 بازدید