عشق یعنی ...

بدون اینکه بهت بگه کیسه زباله را بیرون ببریتعجب

                                                                                                            love is mptying the garbage without being askedنیشخند

/ 1 نظر / 2 بازدید
صنم

[گل][گل][گل] درود افسانه عزیز کاش آقایان این را بفهمند![نیشخند]