عشق یعنی ... 

چیزی بیشتر از یه فرمول ساده 

                                                                                                                                     قلب   

  ...love is

  making the right decision  ...

/ 0 نظر / 3 بازدید