حیف...

- من هر گز نفهمیدم من، همان من هستم!

روی سکویی ایستادم سایه ام از خودم قدری فاصله داشت.

حیف!

حیف!

- من در حال رقابت با خودم هستم

فقط خودم!

بازنده - برنده اش مهم نیست.

/ 2 نظر / 2 بازدید
همنفس غریب

سلام افسانه خانم وبت جالبه خصوصا این که رنگش با اسم وبت همخونی داره آرامش بخشه کاش میتونستی سری به وب من بزنی و با ترانه ها و صدام آشنا بشی[بغل][گل]

شبیه خودم

چه فهم صادقانه ای. باید پای نفر سومی هم در کار باشه که دربیای از این حیف... انگار هیچی جای اونو نمیگیره افسانه جان!!