عشق یعنی ...

زمانیکه هیچوقت فکر نمی کردی به این خوبی باشهزبان

                                                                                                                    love is when the future has never seemed better

/ 4 نظر / 2 بازدید
رضا

مست مستم ساقیا نا خورده مستم ساقیا پای خم بشکسته دستم ساقیا مست مستم مست مستم مست مست پایکوبی می کنم در جسم و جان دیگری پای خود را می گذارم در جهان دیگری ساقیا از خود گسستم ساقیا مست مستم مست مستم مست مست بارها من گفته بودم ترک جام و می کنم گفته بودم ترک می اما نگفتم کی کنم توبه هایم را شکستم ساقیا مست مستم مست مستم مست مست مطربا در نی بزن ساز ملک ری بزن همچو من پیمانه ای در می بزن مست از روز الستم ساقیا مست مستم مست مستم مست مست [گل]

ای گفتی خیلی گول زن [نیشخند] لامصب روح زده میکنه ادمو [نیشخند]

سحر

صبح گاهان با خیالت با دلی پراز رمز و راز با نسیم خوشبوی جانت در بستری که بوی ترا دارد نفسی که عطر ترا دارد آغاز میکنم بودنم را گل یاس نگاهت در جانم خانه کرده رنگ چشمان تو رنگ آسمانم شده عطر جانم بوی گلهای تن ترا دارد حرف اولم، حرف آخرم تویی صدایم صدای توست خانه ام ترا فریاد میکند چشمانم ترا جستجو میکند دستانم ترا می کاود نگاهم به در مانده گریه ام رود خانه نامت شده خنده ام ترا صدا میزند من در وادی تنهاییم ترا می خواهم آیا یاد داری مرا آنزمان که دل را بتو باختم آنزمان که ایمانم را در گرو چشمانت گذاشتم سلام روزت بخير باشه....عالي...گلم آبجي سحر موقتاً به كلبه جديدش رفته( گفتم موقتاً) دعوتت مي كنم به كلبه جديدم يه سر بزني...با مطلبي جديد در كلبه اي جديد...مسلما اومدنت مثل هميشه خوشحال مي كنه روزت قشنگ و دلفريب مهربانم

شاعرگمنام

با سلام از بذل عنایت شما سپاسگذارم. ملتمسم به دعای خیرتان بازم بیایید خوشحال میشم.