عشق یعنی نقطه ضعفاشو بشناسیچشمک

/ 4 نظر / 6 بازدید
اشک قلم

عشق یعنی از خوبی های دوستت برای خودت یک دیواربسازی اگر روزی بدی دیدی یک آجرکم کنی نه اینکه دیوار رو خراب کنی... . [گل]

صنم

[گل][گل][گل] سلام عشق محبتی جاودانه در دست من و توست جلوه عشق لبخند است که هیچکس از بخشش ان فقیر نمی شود ولنتاین مبارک[گل]