باورم نمی شد...

 گفت:هیچکس روح مرا آزار نداد جز سیم خاردار!

سیم خاردار

سیم خاردار

 وقتی نگاهش کردم،

خنده تلخی کرد.اما.... تو باور مکُن که هیچکس روح مرا آزار نداد.

عقاب تیز پرواز

توصیف کرد زمینی ها را

/ 1 نظر / 2 بازدید
آقای نویسنده

سلام دوست دارم بیشتر در مورد این شعر بدونم اگر مجالی بود این لطف را بکند