مرد وزن باید از لحاظ باطنی با هم یکی شوند وچنان عشقی را در دل جای دهند که هیچ عاملی موجب برهم زدن آن نشود وبه عبارت بهتر دو قلب سرشار از مهر بایستی از چنان عشقی آکنده گردد که هرگز از این موهبت آسمانی تهی نشود و ظاهر وباطن یکی گردد.قلب

از کتاب عشق نیروی برتر

/ 1 نظر / 2 بازدید
مریم

زن و مرد باید مکمل همدیگه باشند تا بتونن همدیگه رو تو مسیر سخت زندگی جلو ببرند.. به من هم سر بزن ...خوشحال مبشم...