ابر - گریه - صخره با شکلک های با مزه!!

ابر سیاه بدتر از گربه سیاه مرا ترساند، نه نخواهم زیر بر سیاه توقف کنم!نیشخند

*

آنقدر مغرورم که نه تو و نه هیچ کس گریه پنهان مرا نبینید.از خود راضی

*

قایق نقاشی ام با شتاب به صخره خورد من فریاد زدم.گریه

/ 1 نظر / 2 بازدید
ماشا

سلام دوست من. سرت سبز و دلت شاد و ایامت همیشه به کام باد. به وبلاگ من سر بزن و نظر نازنینت را بنویس.