مشاهیر ونوابغ از عشق وازدواج چه می گویند!

آگاتا کریستین می گوید:

من تنها با مردی ازدواج می کنم که عتیقه شناس باشد زیرا فقط در این صورت است که هرچه پیرترشدم در نظر شوهرم عزیزتر خواهم بود.تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

 جونسون چه می گوید:

 هیچ چیزغرور مرد را مثل شادی زنش ارضاء نمی کند. چون همیشه آن را مربوط به خود می داند.خنده

یک مثل آلمانی : هنگام ازدواج بیشتر با گوشهایت مشورت کن تا با چشم هایت.تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

تولستوی از عشق می گوید:

عشق گوهری است گرانیها اگر با عفت توام باشد.تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

و ناپلئون چه می گوید:

عشق باید شادی بخش باشد نه رنج آور.لبخندگریه

و مولوی می گوید:

مرده بدم، زنده شدم. گریه بدم.خنده شدم. دولت عشق آمد. ومن دولت پاینده شدم.تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

ومن چه می گویم:تشویق

هرچه برایت می نویسم سبز می شود.

وهرچه برایت می خوانم سبز است.

چون دنیای من سبز است.

پس می بینی زندگی با تو چه سبز است.

یادت باشد! ما می توانیم سبز باشیم اگر تو بخواهی:تشویق

تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

/ 2 نظر / 2 بازدید
حامی

و اما عشق... میترسم ازش!