عشق یعنی

دوست داشتن تمام مخلوقات خدا قلب

                                                                                                       love is caring for all gods creaturesتشویق

/ 1 نظر / 2 بازدید
صنم

[گل][گل][گل] درود افسانه عزیز خدا خود عشق است.