خودم/ خودمان

ما حق داریم - حق داریم به خودمان دروغ بگوییم گناه که نیست ؟

 که من هر چه بهش فکر کردم بیشتر از او دور شدم! رویاهایم را می گویم!

/ 2 نظر / 2 بازدید
پیام

گاهی آسمان هم در چشم هایت چون میله های قفس می شود ... !!!

زهره

سلام افسانه جان خوبی؟ دقیقا همینطوره منم هرچی بیشتر بهش فکر می کنم انگار ازش دورتر می شم برای همین تصمیم گرفتم به خودم دروغ بگم