سفید به مانند لباس عروس...

پاورچین پاورچین دلشوره هایم عبور کرد؛ طنابی به دور مجموعه  شعرهایم انداختم نوازشگر نبود.در یک آن محو شدم در لابلای صفحه های بسته.در روز های آینده تصویری خواهم ساخت به زیبایِ لباس عروس. 

/ 0 نظر / 2 بازدید