عشق یعنی ...

تماشای آب شدن قندیل هاچشمک

                                                                                                             love is

watching those icicles formشیطان

/ 2 نظر / 4 بازدید
www.inviz.ir

moche doostatoono begirid ! www.inviz.ir

صنم

[گل][گل][گل] درود عجب!