عشق یعنی ...

کاشتن یک بوته گل سرخلبخند

                                                                                                            love is planting a red rosebushقلب

/ 2 نظر / 2 بازدید
پسر نوح

چقدر عشق معنی داره. ولی آخر همه این معنی هایی که از عشق نوشتی سادگی هست. عشق یعنی ساده بودن. [ناراحت][لبخند]

صنم

[گل][گل][گل] درود این رو هستم! نه یک بوته که هزاران بوته! [گل] [گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل]