عشق یعنی

آخر هفته با هم

بهاربیست                   www.zibasazi.bahar-20.com

love is spending your weekend together

/ 3 نظر / 2 بازدید
مجید

عشق ینی بی وفایییییییییییییییی رو [گل]بیییییییییییییییییییییخیال یعنی چه آخره هفته باهم......آخره هفته رو بی خیال[گل] افسانه ای صحبت میکنی[گل][گل][گل]

مجید

[گل]عشق یعنی بی وفاییییییییییییی رو بییییییییییییییییییی خیال[گل]

مجید

بی خیااااااااااال[گل]