عشق یعنی ...

کمک به  سالمندانتشویق

                                                                                                      love is helping the elderlyقلب

/ 5 نظر / 2 بازدید
یک دوست

سلام من هم با شما کاملا موافقم به ما هم سری بزن[گل][گل]

اشک قلم

علیک سلام دوست خوبم کجایی ؟! . [گل]

اشک قلم

چه قدر حقيرند مردماني که نه جرأت دوست داشتن دارند ، نه اراده‌ي دوست نداشتن ، نه لياقت دوست داشته نشدن و نه متانت دوست داشته شدن؛ با اين حال مدام شعر عاشقانه مي‌خوانند . [گل]

شبنمکده

عشق یعنی یک نفر دیوانه دل خوش کرده است[گل]