عشق یعنی

آواز خواندن در بارانزبان

                                                                                                   love is

singing in the rainتعجب

/ 2 نظر / 2 بازدید
IP

تا حالا به خودكشي فكر كردي؟

صنم

[گل][گل][گل] الهی! من هم زیر باران آواز می خوانم البته با صدایی آرام[خجالت] بهشت نصيبتان[گل]