همین امروز

 وقتی با من حرف زد دلم گرفت.

گفت: آدمک های نقاشی من خودشان را حبس کردند،از بعضی این مردمان به ظاهر نابینا.

 آدمک ها دلشکسته تر از دیروز شدند.

گفتم:  ای داد بیداد.

گفت: هم صحبتی با آن ها خطر ناکِ ؛ راحت می توانند دروغ بگویند.

گفتم:در جایی خواندم که

 "وقتی صدای تلاوت قران به گوش می رسد موی بر اندام انسان راست می شکند وپشت آدم های گناهکار ودروغگو را به لرزه در می آورد."

گفت: خدا صدای مرا می شنود.

گفتم: مطمین باش؛ مطمین

/ 0 نظر / 3 بازدید