گنجشک ها پرواز می کنند....

داستان رمز داری خواهم نوشت از تو ...

دلم عجیب گرفته، فقط به تو  می اندیشم...

/ 2 نظر / 2 بازدید
نیما نعمتی زاده

وای به حال روزی که امانت دار رمز دل داستان به عهده ی چشمان رسوا افتد