اوشو می گوید :

 پیام من عشق است . پیامی ساده که هیچ پیچیدگی ندارد. هیچ آیین

وتشریفات ، اصول اعتقادی وهیچ نظریه ای فلسفی ندارد. یپام من رویکردی ساده و مستقیم به زندگی است.تصاویر متحرک ، یاهو ، زیباسازی وبلاگ ، بهاربیست             www.bahar-20.com

/ 2 نظر / 2 بازدید
صنم

[گل][گل][گل] سلام زندگی، عشق و دیگر هیچ!