ترانه عشق

گفتم: بخوان شعری

گفت: شعری بگو جاودانه

گفتم: جشن می گیرم برای بهاری که در راه است.

 

/ 9 نظر / 2 بازدید
ک

سلام دوست عزیز نادیده ام. حتما می دونید در شعر سپد به دلیل آنکه وزن عروضی نداریم بنابرین باید بار موسیقی را با چیده مان واژه ها جبران کنیم. نکته دیگر استخدام یا استفاده از کلمه ها باید به گونه ای باشد که در شعر هنگام خوانش سکته ای ایجاد نشود و به عبارتی "ترنم جویباری" داشته باشد.متاسفانه کار شما فاقد تصویر و عاری از ارتباط عمودی سطرهاست. یا علی

**!!!..ف...!!!**

اهنگ وبلاگتون روح ادم رو تسخیر میکنه مطلبتون هم بیشتر از کوتاه بودنش لذت بردم و بوی عید و خاطرات قدیمی قلمتان جاوید سپاس

**!!!..ف...!!!**

اهنگ وبلاگتون روح ادم رو تسخیر میکنه مطلبتون هم بیشتر از کوتاه بودنش لذت بردم و بوی عید و خاطرات قدیمی قلمتان جاوید سپاس

احمدی

سلام بر افسانه عزیز ! عیدتان مبارک ! بهار سه است : بهاریست این جهانی ، در وقت شادکامی و جوانی . دیگر بهاریست آن جهانی ، نعیم باقیست و ملک جاودانی . سه دیگر بهاریست نهانی ! اگر داری ، خود دانی ! و اگر نداری و پنداری که داری ، دراز حسرتی که درآنی . بهار زمین از سال تا سال یک ماه است. سبب، باران آسمان و باد شمال است .زود فرقت و دیر وصال است ، پس دل نهادن بر او محال است . در سال یک بار بهار آید ، از خاک گل روید و از سنگ آب رود و هر بیدلی را دل رمیده باز آید ... در وقت اعتدال سال دو آفتاب برآید از مطلع غیب . یکی خورشید جمال فلکی و دیگر خورشید جمال ملکی آن یکی بر اجزا زمین تابد این یکی بر اسرار عاشقان . آن یکی بر گل تابد گل شکفته گردد. این یکی بر دل تابد دل افروخته گردد.

کوله پشتی

[گل] سهراب سپهری [گل] زندگی خالی نیست ، مهربانی هست ، سیب هست ، ایمان هست آری ، تا شقایق هست زندگی باید کرد در دل من چیزی است ، مثل یک بیشه نور ، مثل خواب دَم صبح و جنان بی تابم ، که دلم می خواهد بدوم تا ته دشت ، برم تا سر کوه دورها ، آوایی است که مرا می خواند