عشق یعنی... دوری فقط به اندازه دو دست 

قهر                                              

Love is being no farther apart than a couch

              

/ 4 نظر / 2 بازدید
علی پر درد

افسانه خانم خداکنه اینهایی که مینویسی فقط در حد نوشتن نباشه وواقعابااعتقادباشد . چرا که دراطرافیان خودم متاسفانه اینطور آدمها را دارم که دم ازمحبت دوستی عشق و............میزنند ولی دریغ به یک ذره محبت کردن به افراد نزدیک خودش[گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه] برای دیگران میگویند واز دیگران از همه جابی خبر به به و چه چه میشوند .............[گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه]

مستانه

من اومدم با یه عالمه حرف . . . تو کجایی ؟

مستانه

من اومدم با یه عالمه حرف . . . تو کجایی ؟

اشکان عاشق همیشگی

اگه پای قلبت حتی بشم از عشق تو بیمار یا وجود عاشقم را ببرم تا چوبه دار اگه زندگیم بلا شه طعمه خشم خدا شه یا که در حسرت عشقت روحم از بدن جدا شه سلام افسانه وب جالبی داری به ما هم سر بزن