پرنده من !

 می دانستی روز ها و شب ها به تو فکر می کنم که در آن قفس تنک نغمه سرایی می کنی،پرنده ی آواز خوان

/ 1 نظر / 2 بازدید
علی

دراز مدت است که عاشقانه هایت را میخوانم و تو مینویسی بدون اینکه از نزدیک دیده باشمت میدانم بی نظیری درود بر افسانه و نوشته های سبزت با مهر