صبورترینم

توقف!

اینجا ایستگاه خودشناسی است

لطفا کمی مکث کنید

 ببخشم؛  آنهایی آن هستند!

کاری سخت و دشوار

  شعار نمی دهم.

باید بخشید

باید بخشید باید بخشید

توقف

اینجا ایستگاه

تمرین است

نامریی شدم، وقتی که رفتم،

 چشم های خسته ام/ دهان های باز را می دید

 که فقط باز وبسته می شوند.

غضب آلود خندید بر من

ناشناس شعر هایم

حالا که من رفتم

ترانه های ناب می گذاری؛

مجسمه ی مادر که فرزندی در آغوش داشت

خبرش را برایم آورد

حالا که من رفتم، نخلستان، بی خرما شدند

/ 1 نظر / 2 بازدید
آزاد

رویای تو به تنهایی فقط یک رویا است ، رویایی که تو با دیگران می بینی ، واقعیت است . جان لنون چشمه ریگی | http://blog.cheshmehregi.com