سرود عاشقی!

گفتی: هرروز در انتظارم هستی چون من بهترینم برای تولبخند

 ولی همه می گویند:تو دیوانه هستی که عاشق من هستیخنده

ومن می گویم:فقط عاشق من باشخجالت فقط

آنها نمی خواهند ما سرود عاشقی را با هم بنوازیمناراحت برای یکبار هم شدهحواست را جمع کن نگران

/ 1 نظر / 2 بازدید
مهكامه

خوشحال میشم تبادل لینک داشته باشیم...[گل]